Język:
PTTK Białowieża

Kontakt:

tel. 0-85-68-12-295
tel./ fax. 0-85-68-12-624
e-mail : pttk@pttk.bialowieza.pl

Sprawy bieżące

Przypominamy Koleżankom i Kolegom że:

  • do 31 marca każdego roku należy opłacić składki członkowskie
  • do 31 marca każdego roku prosimy o wniesienie opłaty na fundusz szkoleniowo-przewodnicki
  • do 15 lutego każdego roku są ważne licencje przewodnickie . Listy osób które oprowadzały grupy w poprzednim roku oraz uczestniczyły w szkoleniach przez nas organizowanych są przekazywane do Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego . Po zatwierdzeniu listy uprawnionych przewodników przez Dyrekcję BPN można w kasie wykupić licencje.
  • chętnie przyjmiemy i zrealizujemy Wasze propozycje tematów szkoleń , wycieczek terenowych.
  • informujemy , że do nabycia w biurze , w cenie 8 zł/sztuka , mamy odznakę „Białowieski Przewodnik PTTK”
  • prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej – od czasu do czasu przesyłamy Wam informacje o szkoleniach i o imprezach organizowanych nie tylko przez nas ale i przez inne Oddziały PTTK w Polsce
  • prosimy o regularne uaktualnianie swoich uprawnien i przedłużanie ich w odpowiednim terminie . Osoby nie posiadające ważnych identyfikatorów oraz licencji nie mogą zgodnie z obowiązujacym prawem oprowadzać wycieczek.
  • przewodnikom przypominamy ,że przy oprowadzaniu grup na zlecenie PTTK Bialowieża jesteście obowiazani do posiadania przypiętego w widocznym miejscu oryginału identyfikatora przewodnika terenowego wydawanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego , licencji z BPN oraz blachy "Przewodnik Białowieski PTTK".Także ze sobą należy posiadać potwierdzającą przewodnickie uprawnienia i języki obce legitymację.

Za pomoc przy budowie naszej strony WWW „nie wzięli” czyli składamy niniejszym gorące podziękowania za pomoc w zredagowaniu i tłumaczeniu tekstów:

  • Agacie Barszczewskiej
  • Adamowi Charkiewiczowi
  • Oldze Dworakowskiej
  • Mirosławowi Dworakowskiemu
  • Martynie Latawiec
  • Marii Semeniuk
  • Joannie Smerczyńskiej
  • Ireneuszowi Smerczyńskiemu
  • Wiesławowi Żejmie

Zdjęcia wykorzystane gratisowo naszej stronie pochodzą z archiwów :

  • Janusza Antipowa
  • Mirka Dworakowskiego
  • Barbary Leoniuk
  • Roberta Latawca
  • Adama Masajły
  • Aleksandra Niczyporuka
  • Joanny i Ireneusza Smerczyńskich

Ze względu na zgłaszane od czasu do czasu uwagi na temat problemów z otrzymywaniem informacji o szkoleniach i imprezach organizowanych przez nasz Oddział prosimy o bieżące uaktualnienie Waszych adresów kontaktowych . Zapraszamy również do czytania rozwieszanych na tablicach ogłoszeń naszych zaproszeń . Prosimy również do kontaktowania się z nami osobiście , drogą telefoniczną czy emailową oraz podawanie w jakich terminach jesteście „w gotowości” do oprowadzania grup . Zbliża się „Wysoki Sezon” i takie informacje usprawnią obsługę turystów odwiedzających „Naszą Puszczę”