Język:
PTTK Białowieża

Kontakt:

tel. 0-85-68-12-295
tel./ fax. 0-85-68-12-624
e-mail : pttk@interia.com

Sprawy bieżące

Przypominamy Koleżankom i Kolegom że:

 • do 31 grudnia każdego roku należy opłacić składki członkowskie PTTK
 • do 31 grudnia każdego roku prosimy o wniesienie opłaty na fundusz przewodnicki PTTK ( nie jest to oplata szkoleniowa )
 • do 15 lutego każdego roku są ważne licencje przewodnickie . Po zatwierdzeniu listy uprawnionych przewodników przez Dyrekcję BPN można w kasie wykupić licencje.
 • chętnie przyjmiemy i zrealizujemy Wasze propozycje tematów szkoleń wewnętrznych PTTK czy wycieczek terenowych-integracyjnych
 • informujemy , że do nabycia w biurze , w cenie 25 zł/sztuka , mamy odznakę „Białowieski Przewodnik PTTK”
 • prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej – od czasu do czasu przesyłamy Wam informacje o szkoleniach i o imprezach organizowanych nie tylko przez nas ale i przez inne Oddziały PTTK w Polsce
 • prosimy o regularne uaktualnianie swoich uprawnien i przedłużanie ich w odpowiednim terminie . Osoby nie posiadające ważnych identyfikatorów oraz licencji nie mogą zgodnie z obowiązujacym prawem oprowadzać wycieczek.
 • przewodnikom przypominamy ,że przy oprowadzaniu grup na zlecenie PTTK Bialowieża jesteście obowiazani do posiadania przypiętego w widocznym miejscu oryginału licencji z BPN oraz blachy "Przewodnik Białowieski PTTK".
 • zmianie uległ nasz adres emailowy-aktualny to : pttk@interia.com

Za pomoc przy budowie naszej strony WWW „nie wzięli” czyli składamy niniejszym gorące podziękowania za pomoc w zredagowaniu i tłumaczeniu tekstów:

 • Joao Ferro
 • Dorota Uryniuk
 • Oldze Dworakowskiej
 • Martynie Latawiec
 • Marii Semeniuk
 • Ireneuszowi Smerczyńskiemu

Zdjęcia wykorzystane gratisowo naszej stronie pochodzą z archiwów :

 • Mirka Dworakowskiego
 • Barbary Leoniuk
 • Roberta Latawca
 • Adama Masajły
 • Aleksandra Niczyporuka
 • Joanny i Ireneusza Smerczyńskich

Ze względu na zgłaszane od czasu do czasu uwagi na temat problemów z otrzymywaniem informacji o szkoleniach i imprezach organizowanych przez nasz Oddział prosimy o bieżące uaktualnienie Waszych adresów kontaktowych . Prosimy również do kontaktowania się z nami osobiście , drogą telefoniczną czy emailową oraz podawanie w jakich terminach jesteście „w gotowości” do oprowadzania grup . Zbliża się „Wysoki Sezon” i takie informacje usprawnią obsługę turystów odwiedzających „Naszą Puszczę”