Język:
PTTK Białowieża

Kontakt:

tel. 0-85-68-12-295
tel./ fax. 0-85-68-12-624
e-mail : pttk@pttk.bialowieza.pl

Sprawy bieżące

Przypominamy Koleżankom i Kolegom że:

 • do 31 marca każdego roku należy opłacić składki członkowskie
 • do 31 marca każdego roku prosimy o wniesienie opłaty na fundusz szkoleniowo-przewodnicki
 • do 15 lutego każdego roku są ważne licencje przewodnickie . Listy osób które oprowadzały grupy w poprzednim roku oraz uczestniczyły w szkoleniach przez nas organizowanych są przekazywane do Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego . Po zatwierdzeniu listy uprawnionych przewodników przez Dyrekcję BPN można w kasie wykupić licencje.
 • chętnie przyjmiemy i zrealizujemy Wasze propozycje tematów szkoleń , wycieczek terenowych.
 • informujemy , że do nabycia w biurze , w cenie 8 zł/sztuka , mamy odznakę „Białowieski Przewodnik PTTK”
 • prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej – od czasu do czasu przesyłamy Wam informacje o szkoleniach i o imprezach organizowanych nie tylko przez nas ale i przez inne Oddziały PTTK w Polsce
 • prosimy o regularne uaktualnianie swoich uprawnien i przedłużanie ich w odpowiednim terminie . Osoby nie posiadające ważnych identyfikatorów oraz licencji nie mogą zgodnie z obowiązujacym prawem oprowadzać wycieczek.
 • przewodnikom przypominamy ,że przy oprowadzaniu grup na zlecenie PTTK Bialowieża jesteście obowiazani do posiadania przypiętego w widocznym miejscu oryginału identyfikatora przewodnika terenowego wydawanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego , licencji z BPN oraz blachy "Przewodnik Białowieski PTTK".Także ze sobą należy posiadać potwierdzającą przewodnickie uprawnienia i języki obce legitymację.

Za pomoc przy budowie naszej strony WWW „nie wzięli” czyli składamy niniejszym gorące podziękowania za pomoc w zredagowaniu i tłumaczeniu tekstów:

 • Agacie Barszczewskiej
 • Adamowi Charkiewiczowi
 • Oldze Dworakowskiej
 • Mirosławowi Dworakowskiemu
 • Martynie Latawiec
 • Marii Semeniuk
 • Joannie Smerczyńskiej
 • Ireneuszowi Smerczyńskiemu
 • Wiesławowi Żejmie

Zdjęcia wykorzystane gratisowo naszej stronie pochodzą z archiwów :

 • Janusza Antipowa
 • Mirka Dworakowskiego
 • Barbary Leoniuk
 • Roberta Latawca
 • Adama Masajły
 • Aleksandra Niczyporuka
 • Joanny i Ireneusza Smerczyńskich

Ze względu na zgłaszane od czasu do czasu uwagi na temat problemów z otrzymywaniem informacji o szkoleniach i imprezach organizowanych przez nasz Oddział prosimy o bieżące uaktualnienie Waszych adresów kontaktowych . Zapraszamy również do czytania rozwieszanych na tablicach ogłoszeń naszych zaproszeń . Prosimy również do kontaktowania się z nami osobiście , drogą telefoniczną czy emailową oraz podawanie w jakich terminach jesteście „w gotowości” do oprowadzania grup . Zbliża się „Wysoki Sezon” i takie informacje usprawnią obsługę turystów odwiedzających „Naszą Puszczę”