Język:
PTTK Białowieża

Kontakt:

tel. 0-85-68-12-295
tel./ fax. 0-85-68-12-624
e-mail : pttk@pttk.bialowieza.pl

Spotkania i imprezy

OBCHODY 50-LECIA RUCHU PRZEWODNICKIEGO PTTK W BIAŁOWIEŻY

 • uczczenie 50-lecia powstania Koła Przewodników PTTK w Białowieży
 • integracja środowiska przewodnickiego i uhonorowanie najbardziej zasłużonych Koleżanek i Kolegów
 • uczczenie 80-lecia restytucji Żubra w Puszczy Białowieskiej
 • popularyzacja walorów przyrodniczych i krajoznawczych Białowieży i Puszczy Białowieskiej


Zrealizowany program :

I dzień – 04.12.2009 – piątek

16.00

 • uroczyste powitanie gości w sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego
 • wystąpienie Chóru Leśników Białowieskich oraz młodzieży z Koła Teatralnego Białowieskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem Koleżanki Elżbiety Laprus.
 • wystąpienie zaproszonych gości oraz odczytanie listów od osób , które nie mogły swoją obecnością zaszczycić naszych obchodów
  • od Prezesa i Sekretarza Zarządu Głównego PTTK Lecha Drożdżyńskiego oraz Andrzeja Gordona
  • od Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jadwigi Dąbrowskiej
  • od pełniącego obowiązki Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego Aleksandra Bołbota
  • od Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża Wojciecha Niedzielskiego
  • od naszej Koleżanki Ewy Barbary Wysmułek ( list zawierał także projekt Hymnu Przewodników Białowieskich )
 • Przewodniczący Rady Gminy Jan Gwaj w imieniu swoim i Wójta Gminy przekazał nam pozdrowienia i życzenia dalszych sukcesów
 • słowa gratulacji i zachęty do dalszej działalności turystyczno-przewodnickiej przekazali Koleżanki i Koledzy z Oddziałów PTTK w : Hajnówce ,Legnicy , Łowiczu , Opolu i Rzeszowie
 • swoją obecność zaznaczyli także przedstawiciele Nadleśnictw Hajnówka i Browsk, Straży Granicznej , Zakładu Badania Ssaków , Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego , Zespołu Szkół Leśnych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży
 • uczciliśmy minutą ciszy zmarłych przewodników

16.15

 • sesja referatowa :
  • „Ochrona Puszczy Białowieskiej na przestrzeni dziejów” (autorzy: prof.dr Bogumiła Jędrzejewska, dr inż. Czesław Okołów, dr Tomasz Samojlik)
  • „80 lat restytucji żubrów w Puszczy Białowieskiej” (autor: dr Zbigniew Krasiński)
  • „50 lat Koła Przewodników w Białowieży” (autor: dr inż. Czesław Okołów)
 • wręczenie odznak zasłużonym Koleżankom i Kolegom
 • po przerwie kawowej zwiedzanie wystawy przygotowanej przez Kolegę Mirosława Dworakowskiego pod nazwą ; „Historia przewodnictwa PTTK w Białowieży”

19.45

 • kolacja przy ognisku zorganizowanym wspólnie z Nadleśnictwem Białowieża w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Na początku Kolega Mirek Dworakowski zaskoczył wszystkich przybyłych marszem z pochodniami do starej żwirowni , podczas którego z 50-ciu oznakowanych pochodni wylosowano nagrody niespodzianki dla uczestników ogniska . Przy muzyce z akordeonu , sycącym i rozgrzewającym :) posiłku myśliwskim wszyscy mile spędzili kilka godzin na wspólnych wspominkach i zabawach . Toastom za pomyślność i życzeniom owocnych kolejnych 50 lat obecności Koła Przewodników PTTK w Białowieży nie było końca.

II dzień – 05.12.2009 – sobota

09.00

 • wycieczka piesza w towarzystwie białowieskich przewodników do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, Obszaru Ochrony Ścisłej oraz Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

10.00

 • uczczenie pamięci naszych zmarłych kolegów zapaleniem zniczy na ich grobach i przy głazach pamiątkowych w Rezerwacie Ścisłym.

Zarząd Oddziału PTTK w Białowieży wyraził drogą listowną wyrazy gorących podziękowań i przesłał okolicznościowe dyplomy za pomoc w organizacji obchodów "50-lecia Koła Przewodników PTTK w Białowieży" poniższym instytucjom i osobom :

 1. Dyrekcji i Pracownikom Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży
 2. Nadleśniczemu mgr inż. Wojciechowi Niedzielskiemu i Pracownikom Nadleśnictwa Białowieża
 3. Koleżance Elżbiecie Laprus za uświetnienie obchodów "50-lecia Koła Przewodników PTTK w Białowieży" i zorganizowanie występu Chóru Leśników Białowieskich i młodzieży z Koła Teatralnego Białowieskiego Ośrodka Kultury . Jednocześnie tą drogą podziękowaliśmy instytucjom patronującym wykonawcom a mianowicie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Wójtowi Gminy Białowieża .
 4. Koledze Mirkowi Dworakowskiemu za przygotowanie wystawy , Adamowi Masajle za pomoc w obróbce komputerowej materiałów , Ani Komarewskiej za przypomnienie nam dawnych kolegów i odnalezienie ich grobów , Jurkowi Wołkowyckiemu za pomoc w pracach przygotowawczych, pracownikom muzeum za udział w wyeksponowaniu wystawy fotografii, pracownicom biura Alinie Bieńko i Małgosi Latawiec za prace przygotowawczo-biurowe . Szczególne wyrazy uznania dla naszego Kolegi dr inż. Czesława Okołowa za przygotowanie sesji referatowej i kontakt z Dyrekcją Białowieskiego Parku Narodowego . Również serdeczne podziękowania składamy na ręce naszych wykładowców i osób , które przygotowywały i wygłosiły referaty a mianowicie : prof.dr Bogumile Jędrzejewskiej , dr Zbigniewowi Krasińskiemu oraz dr Tomaszowi Samojlikowi.
 5. Wysłaliśmy także podziękowania listowne wraz z kilkoma zdjęciami naszej Koleżance Ewie Barbarze Wysmułek .

Gorące podziękowania składamy również byłym i obecnym Członkom PTTK , którzy dzięki swojej obecności uświetnili obchody. Tych , którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć zapewniamy , że zawsze jest dla nich miejsce wśród nas .

Lista odznaczonych osób i instytucji :

1. „Odznaka 25 LAT W PTTK”

 • Aleksiejuk Roman
 • Dulko Michał
 • Dworakowski Mirosław
 • Dworakowska Olga
 • Dzięcioł Zinaida
 • Iganowicz Teodor
 • Kujawiak Krystyna
 • Masajło Włodzimierz
 • Przygodzki Tadeusz
 • Skiepko Anna
 • Skiepko Bazyli
 • Szpakowicz Maria
 • Waszkiewicz Aleksander
 • Wołkowycki Jerzy

2. „Odznaka 50 LAT W PTTK”

 • Buszko Anna
 • Komarewska Anna
 • Rychter Bolesław

3. „Dyplom PTTK”

 • Olga Dworakowska
 • Mirosław Dworakowski
 • Krystyna Kujawiak
 • Tadeusz Przygodzki
 • Ewa Moroz-Keczyńska
 • Jerzy Patejuk
 • Jan Piskur
 • Stanisława Piskur

4. „Srebrna Honorowa Odznaka PTTK”

 • Bogdan Jaroszewicz
 • Włodzimierz Masajło

5. „Złota Honorowa Odznaka PTTK”

 • Mieczysław Piotrowski
 • Maria Semeniuk

6. „Dyplom Honorowy PTTK”

 • Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Lista przewodników PTTK w Białowieży . Pozostali w naszej pamięci ! :

 • Cezary Bańka
 • Kazimierz Białobrodzki
 • Włodzimierz Bonda
 • Stanisław Borowski
 • Tadeusz Buchalczyk
 • Józef Budzyń
 • Konstanty Buszko
 • Mikołaj Buszko
 • Edward Ciepłuch
 • Adam Charkiewicz
 • Michał Cyb
 • Mikołaj Cyb
 • Aleksy Dackiewicz
 • Andrzej Dackiewicz
 • Prakseda Dackiewicz
 • Halina Daniłowicz
 • Trofim Demianiuk
 • Bogdan Faliński
 • Karol Gryka
 • Mikołaj Grynczel
 • Aleksander Hrynkiewicz
 • Mirosław Dworakowski
 • Andrzej Kawecki
 • Mikołaj Kiczkajło
 • Aleksy Korniejczuk
 • Jan Kozak
 • Konstanty Kozak
 • Stanisław Kujawiak
 • Aleksandra Laprus
 • Władysław Laprus
 • Jan Łapiński
 • Alina Łuksza
 • Mitrofan Łuniako
 • Wiktor Mering
 • Władysław Mukanowski
 • Zdzisław Nowak
 • Wiktoria Oklejewicz
 • Gabriel Paszko
 • Włodzimierz Pawliczuk
 • Daniel Perszko
 • Witalis Perszko
 • Kazimierz Piatkowski
 • Stanisław Bieńko
 • Włodzimierz Pirożnikow
 • Piotr Pilucik
 • Jan Potoka
 • Leopold Rusiniak
 • Włodzimierz Saczko
 • Zygmunt Sadera
 • Helena Siemieniuk
 • Leszek Smaga
 • Bolesław Stysiak
 • Jerzy Szczerba
 • Piotr Tarasewicz
 • Konstanty Ulezło
 • Edmund Watoła
 • Jadwiga Watoła
 • Halina Wiśniewska
 • Konstanty Wiśniewski
 • Włodzimierz Wołkowycki
 • Jacek Wysmułek
 • Aleksander Żłobin
 • Ryszard Kapuśniak
 • Czesław Okołów
 • Bolesław Rychter
 • Waldemar Chwyć
 • Wlodzimierz Masajło

Poniżej kilka dokumentujących obchody zdjęć uzyskanych dzięki uprzejmości naszych Kolegów:

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

ZAPROSZENI GOŚCIE

CHÓR BIAŁOWIESKICH LEŚNIKÓW I MŁODZIEŻ Z KÓŁKA TEATRALNEGO BIAŁOWIESKIEGO OŚRODKA KULTURY

DYREKTOR CZESŁAW OKOŁÓW WRĘCZA ODZNAKĘ 50 LAT W PTTK ANNIE KOMAREWSKIEJ I BOLESŁAWOWI RYCHERTOWI

HYMN BIAŁOWIESKICH PRZEWODNIKÓW AUTORSTWA EWY BARBARY WYSMUŁEK RECYTUJE ELŻBIETA LAPRUS

PRZERWA KAWOWA

W OCZEKIWANIU NA OTWARCIE WYSTAWY

KOLEŻANKA ANIA KOMAREWSKA OTWIERA WYSTAWĘ

GRATULACJE OD PRZEWODNIKA Z 50-LETNIM STAŻEM BOLESŁAWA RYCHTERA ODBIERA AUTOR WYSTAWY MIROSŁAW DWORAKOWSKI

ROZPALENIE OGNISKA

TOAST


BIAŁORUŚ 2009

W początkach listopada zorganizowaliśmy dla chętnych jednodniowy wyjazd do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej . W wycieczce wzięły udział 24 osoby . W programie były oprócz emocji związanych z wypełnianiem kart granicznych i samym przekroczeniem granicy :

 • podziwianie deszczowej ( niestety ) panoramy jeziora Ladzkiego
 • spacer i zwiedzanie wolier ze zwierzętami
 • odwiedziny w „świeżo” oddanym do użytku muzeum przyrodniczym
 • odwiedziny w Kamieniukach i zakupy atrakcyjnych towarów
 • przejazd przez wiele uroczysk puszczańskich z obmierzeniem Dębu Patriarcha i szukaniem żołędzi w celu zasadzenia jego potomstwa w Białowieży ( niestety sójki , dziki i inni byli tam przed nami :))
 • zapalenie zniczy i uczczenie minutą ciszy pomordowanych Białowieżan . O historii miejsca i tragedii opowiadał Mirek Bugwin.
 • odwiedziny u Dziadka Mroza i spacer po jego włościach
 • skosztowanie sławetnych blinów

Opiekę nad grupą sprawował Mirek Dworakowski za co składamy mu serdecznie podziękowania.

Dzięki naszym uczestnikom prezentujemy kilka zdjęć z wyprawy :

JEZIORO LADZKIE PÓŹNĄ JESIENIĄ

"BIAŁORUSKI" ŻUBR W WOLIERZE

JEDNA Z DIORAM W MUZEUM W KAMIENIUKACH

BRAMA DO PUSZCZY

PRZEWODNICY Z DZIADKIEM MROZEM

CAŁOWAĆ W GODZINACH 08.00-16.00

LABIRYNT DZIADKA MROZA

CARSKI ORZEŁ NA MOSTKU

MINUTA CISZY NA GROBACH POMORDOWANYCH W PIEREROWIE


SZKOLENIA 2010

Od początku roku 2010 przeprowadzamy kolejny cykl szkoleń .Oprócz wykładów realizujemy także sesje wyjazdowe .Poniżej kilka zdjęć dokumentujących nasze wyprawy :

Łagiery ( 10 i 17 kwietnia 2010 - prowadzący Czesław Okołów )

WIOSENNA ORŁÓWKA

NA TRASIE PRZEZ ŁAGIERY

NA ORŁOWSKIM

Szlak Dębów Królewskich ( 16 kwietnia 2010 – prowadzący Mirosław Dworakowski )

POCZĄTEK SZKOLENIA PRZY WEJŚCIU NA SZLAK DĘBÓW

WYKŁAD O STERCZU