Język:
PTTK Białowieża

Kontakt:

tel. 0-85-68-12-295
tel./ fax. 0-85-68-12-624
e-mail : pttk@interia.com

Nasi przedstawiciele

Obecnie we władzach Oddziału zasiadają od 14 czerwca 2022 roku :

ZARZĄD ODDZIAŁU  
Latawiec Robert Prezes
Kolodzińska Agnieszka Wiceprezes
Latawiec Małgorzata Skarbnik
Bugwin Roman Sekretarz
Kiryluk Joanna Członek
   
   
KOMISJA REWIZYJNA  
Kulbacka Anna Przewodniczący
Guzek Łucja Wiceprzewodnicząca
Bieńko Alina Sekretarz
Szawkało Anna Członek
Wójcik Anna Członek

Zgodnie z decyzją podjętą na Zjeździe Oddziału w dniu 14.06.2022 zrezygnowano z wyboru Sądu Koleżeńskiego.